Er kjøtt farlig? Hva sier vitenskapen?

Innholdsfortegnelse

I mitt forrige innlegg la jeg frem hvorfor ernæringsvitenskap er så ekstremt forvirrende.

Jeg snakket om epidemiologi og hvordan mange av de studiene som blir hyppig sitert av både forskere og journalister er basert på observasjonsstudier som på sitt beste kun kan skape en korrelasjon.

Altså; ikke noe man burde basere nasjonale kostråd på!

I dette innlegget skal jeg se på de påstandene om hvordan kjøtt gir deg kreft, hjertesykdom og øker din generelle risiko for å dø.

Jeg skal se på vitenskapen som disse påstandene baserer seg på, hvordan den som regel ikke viser noe klart bevis, og samt se på vitenskap som sier noe helt annet.

Dette blir et av de mer tyngre innleggene jeg har laget, og er kanskje siktet mer mot de faglærte.

La oss starte med kreft.

Kjøtt og kreft

I Oktober 2015 la IARC (the International Agency for Research on Cancer) ut en pressemelding om at prosessert kjøtt er kreftfremmende og at rødt kjøtt sannsynligvis er kreftfremmende.

Dette er hovedsakelig basert på epidemiologiske studier som jeg har forklart i mitt forrige innlegg kun kan skape korrelasjon(en mulig sammenheng) og ikke kausalitet(en klar sammenheng).

La oss ta en titt på et av studiene som ofte blir dratt opp i debatten om kjøtt og tarmkreft.

«Meat consumption and risk of esophageal and gastric cancer in a large prospective study» heter studiet, og hvis du scroller ned til «Results» vil du finne dette:

“Individene i gruppen som spiste mest rødt kjøtt, sammenlignet med de som spiste minst hadde høyere sannsynlighet for å være mann, å røyke fast, ha en psykisk krevende jobb, ha en høyere BMI, konsumere fler kalorier og alkohol; de ser også ut til å være yngre, mindre utdannet og mindre sannsynlig til å være fysisk aktiv utenfor jobb og spiser mindre frukt og grønnsaker”.

Kan vi virkelig trekke konklusjonen at det var kjøttet som skapte dette resultatet? Hmm…

Det er studier som peker på at assosiasjonen mellom kjøtt og tarmkreft kan ha noe med heterosykliske aminer(HCA) og andre potensielt skadelige biprodukter som lages når kjøtt blir stekt i høye temperaturer(R, R).

Kan det ha noe med hvordan kjøttet blir tilberedt?

Kan det ha noe med hva man spiser ved siden av kjøttet?

Det er så fint hvis man faktisk tar seg tid til å lese disse studiene fordi de kommer med konklusjonen; «det kan muligens være en sammenheng… Vi trenger mer forskning for å kunne dra noen sterkere konklusjoner…»(R).

Andre studier viser ingen korrelasjon ved å innta HCA fra animalsk mat(R).

Et av studiene IARC bruker foreslår at hem-jern i kjøtt kan være en mulig risiko, men dette er basert på et muse-studie hvor de mater mus(med kalsiummangel) en hemjern rik kost og fant at disse rottene utviklet prekanserøse polypper i sin tarm(R).

Hvis de dog hadde tilstrekkelig kalsium hadde det ikke samme effekt, men det glemmer de å nevne.

Selv om mange observasjonsstudier foreslår en korrelasjon mellom rødt kjøtt og økt risiko for kreft, er det mange forskere som peker på at det er veldig mange andre livsstilsfaktorer som kan ha en stor påvirkning på de resultatene.

En annen meta-analyse(R) som ser på sammenhengen mellom kjøtt og kreft konkluderer:

«Kollinearitet mellom rødt kjøtt inntak og andre kostholdfaktorer (f.eks den vestlige livsstil, høyt inntak av raffinerte sukkerprodukter og alkohol, lavt inntak av frukt, grønnsaker og fiber) og livsstilsfaktorer (f.eks lite fysisk aktivitet, røyking, høy BMI) minsker evnen til å analytisk isolere de uavhengige påvirkningene man får av å spise rødt kjøtt. Pga. disse faktorene, er det epidemiologiske beviset vi har i dag ikke nok til å støtte en uavhengig positiv assosiasjon mellom det å spise rødt kjøtt og tarmkreft».

En ny metaanalyse som kom i 2019 konkluderte at det ikke fantes noe sterkt bevis på at rødt kjøtt øker risikoen for kreft(R).

Et annet observasjonsstudie fant at tilfeller av kolorektalkreft var høyere hos vegetarianere enn kjøttspisere(R).

Jeg har til nå hovedsakelig nevnt observasjonsstudier fordi det finnes faktisk veldig få eksperimentelle studier rundt rødt kjøtt og tarmkreft, i hvert fall hos mennesker.

Det finnes dog noen, så la oss ta en titt på hva de har å si!

Hva sier kontrollstudiene?

Et RCT-studie(Randomisert Kontrollstudie) gjort på mennesker med prekanserøse tarmpolypper fant at en reduksjon i kjøttinntak IKKE reduserte tilbakefall av polypper(R).

En meta-analyse som tok for seg alle RCT-studiene om kjøtt og tarmkreft kom til konklusjonen at det er ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom kreft og økt kjøttkonsum(R).

En systematisk anmeldelse av eksperimentelle studier i dyre og cellekulturer fant at mengden kjøtt som ble brukt i forsøkene ofte er mye mer enn hva mennesker spiser og inkluderer ikke beskyttende mat som grønnsaker, som vanligvis er spist i et sunt kosthold(R).

Rødt kjøtt og hjertesykdom

Igjen er det mange observasjonsstudier som viser en sammenheng mellom hjertesykdom, hjerteinfarkt og død av andre hjertesykdommer(R, R).

Andre viser en korrelasjon mellom prosessert kjøtt, men ikke vanlig kjøtt(R).

Andre studier sliter med å finne en korrelasjon(R).

Dette studiet; en meta-analyse av randomiserte, kontrollstudier (den beste formen for forsøksmessig bevis vi har) viste at det å spise 3 porsjoner eller flere med rødt kjøtt ikke hadde noen påvirkning på risikofaktorer som kolesterol, triglyseridnivå eller blodtrykk(R).

En annen meta-analyse av RCT’er viste at det er lite bevis for at et kosthold som inneholder et redusert kjøttinntak har liten til ingen effekt på kardiometabolske faktorer og kreft(R).

Problemet ser ofte ut til å være å skille effekten av rødt kjøtt fra effekten av andre livsstilsfaktorer.

Det er bevis som tyder på at de som spiser kjøtt i kombinasjon med en høy-karbo OG høy-fett diett har en tendens til å ha en mindre sunn livsstil enn de som velger å ikke spise kjøtt.

Fra dette studiet(R):

«Alt i alt, de som ikke spiste kjøtt var yngre, hadde lavere sosioøkonomisk status enn kjøttspisere, men var høyere utdannet, hadde mindre sannsynlighet for å røyke, rapporterte lavere alkohol konsum, var mer fysisk aktive og hadde høyere sannsynlighet for å rapportere bruk av kostholds-supplementer. De hadde også mindre sannsynlighet for å rapportere tidligere høyt blodtrykk, høyt kolesterol, eller diabetes; eller å ha mottatt langvarig behandling mot sykdommer.»

Fra dette studiet(R):

«Menn og kvinner med økt inntak av rødt kjøtt hadde mindre sannsynlighet for å være fysisk aktiv og hadde økt sjanse for å være røykere, å drikke alkohol, og å ha en høyere BMI. I tillegg var et økt konsum av rødt kjøtt assosiert med et høyere inntak av total-energi, men lavere inntak hele korn, frukt og grønnsaker».

Hva er det jeg vil frem til?

Jo, denne typen vitenskap er vanskelig å finne en KLAR sammenheng, fordi det er så ekstremt mange faktorer man må tilrettelegge for.

Rødt kjøtt og Diabetes

En massiv meta-analyse av RCT’s fant at en lavkarbo diett med moderat/ubegrenset mengde kjøtt inntak viste statistisk signifikante positive resultater i mennesker med diabetes type 2(R).

En 12-måneders RCT gjort på mennesker med diabetes type-2 viste at de som spiste et «veldig lav-karbo kosthold», fikk lavere nivå av HbA1c(gjenspeiler gjennomsnittlig blodsukker over 6-8 uker), mistet mer vekt og hadde økt reduksjon i medisiner enn mennesker som spiste «moderat-karbo kosthold»(R).

Dette studiet nevner ikke kjøtt, men jeg vil ikke si at det er helt på bærtur å anta at det ikke var et vegetariansk keto-kosthold, siden de ikke nevner noe om det.

(Kanskje jeg tar feil og alle var veggiser!)

Poenget jeg ønsker å få frem er at det ikke er nødvendigvis kjøttet som er skurken, men at man er nødt til å inkludere hva man spiser ved siden av kjøttet samt hvordan man tilbereder kjøttet.

Hvis man spiser kjøtt i kombinasjon med masse sukker og vegetabilske oljer(les hvorfor her) vil du nok ha større sannsynlighet for å utvikle metabolsk syndrom enn hvis du spiser godt kjøtt, tilberedt på riktig måte, med ekte hel mat.

Rødt kjøtt og Urinsyregikt

Urinsyregikt er en smertefull leddsykdom som kommer av økte nivåer av urinsyre i blodet.

Mennesker med urinsyregikt blir som regel rådet til å holde seg unna rødt kjøtt.

En systematisk analyse av 19 observasjonsstudier fant at det å spise rødt kjøtt hadde bare en veldig svak assosiasjon mellom Urinsyregikt og økt urinsyrenivåer i blodet.

Alkohol- og fruktoseinntak derimot hadde mye sterkere korrelasjoner.

Rødt kjøtt og Dødelighet

Det finnes en rekke epidemiologiske studier som viser en svak assosiasjon mellom kjøttkonsum og økt risiko for død(R, R, R).

Disse viser dog en lav statistisk signifikant under 1.4, og er utsatt for “healthy user bias” og alle de andre svakhetene epidemiologiske studier har(les mer om det her).

Slik jeg har siktet til kan det se ut til at hva du spiser ved siden av kjøttet ditt spiller en stor rolle.

Det var et studie som ønsket å se på dette og rekrutterte “helsebevisste” deltakere.

De fant ingen forskjell mellom kjøttetere og vegetarianere(R).

Vi kan ikke ignorere all data som assosierer rødt kjøtt med økt risiko for dødelighet, men vi er nødt til å stille oss kritiske til alle de andre faktorene som kan være med på å øke den risikoen.

Hvis mennesker som spiser 40-50% karbohydrater, er overvektige, inaktive og metabolsk usunne OG spiser kjøtt har en økt risiko enn de som ikke spiser kjøtt; er det kjøttet eller er det de andre livsstilsfaktorene?

Rødt kjøtt og Høy Fett/Lav Karbo

Hva skjer når de kutter ned på karbohydratene, men holder kjøttkonsumet normalt?

Denne meta-analysen av RCT’er viste at et kosthold basert på veldig lavt inntak av karbohydrater hadde mer effektiv vektnedgang, en reduksjon i triglyserider og blodtrykk, og økt HDL og LDL(R).

Disse RCT-studiene konkluderer med at et kosthold med redusert inntak av karbohydrater har en positiv effekt på risikomarkørene for hjertesykdom, kontra et kosthold med lite fett(R, R).

I disse studiene står det ikke nevnt noe om hvorvidt disse deltakerene spiser kjøtt eller ikke, så i mitt hodet tenker jeg at disse menneskene ikke spiste vegansk ettersom det mest sannsynlig ville gjort studiet til noe helt annet.

Konklusjon

Poenget mitt er at det handler om kvaliteten på råvarene du kjøper, hvordan du tilbereder maten og hvordan du komponerer måltidet ditt.

Vi er veldig glade i vår vitenskapelige vestlige verden å snevre siktet vårt inn på en enkelt puslespill-brikke når sannheten er at vi er et massivt kompleks puslespill med ekstremt mange faktorer som spiller inn på hvorfor vi utvikler sykdom.

Mediene er nødt til å ta mer ansvar før de slenger opp overskrifter som starter med «vitenskapen viser at…», fordi det setter seg som en «sannhet» hos folk uten at de nødvendigvis er bevisste over det.

De som står ansvarlige for å lage kostråd er nødt til å ta mer ansvar og være mer kritisk når de tyder vitenskapen.

Ikke bruke observasjonsstudier som bevis med mindre de viser en veldig høy relativ risiko på over 300%(slik man så med røyking), og heller bruke det til å skape en hypotese man kan teste videre i en RCT.

Denne mangelen på ansvar og kritisk tanke har ført oss på bærtur og vi er sykere enn noen gang.

Kjøtt inneholder alt vi trenger av næringsstoffer i en veldig tilgjengelig form.

Dette skal jeg snakke mer om i fremtiden.

Hvis du sitter og ruger på noe vitenskap jeg har oversett, som gir tydelige tegn på at kjøtt er dårlig for oss sleng det gjerne i kommentarfeltet, så får jeg tatt en titt på det 🙂

Del innlegg

Keto diett ekspert

Trym W. Syversen

En verdig motstander av det ukjente, helseblogger, KETO-geek og livsstilsfilosof.

Smørjesus

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar